Show simple item record

dc.contributor.authorSzewczyk, Marcin
dc.date.accessioned2017-01-04T09:11:09Z
dc.date.available2017-01-04T09:11:09Z
dc.date.issued2016-12-31
dc.identifier.isbn978-83-64286-55-1
dc.identifier.issn978-83-62719-45-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11117
dc.description.abstractKsiążka mieści się w zakresie badań romologicznych i opisuje mechanizmy oraz uwarunkowania relacji zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej ze zdeterminowaną kulturą i tradycją romską mniejszością etniczną. W zakresie przyjętego badawczego instrumentarium metodologicznego książka lokuje się na pograniczu kilku dyscyplin humanistycznych i społecznych. Autor wykorzystuje narzędzia politologii, socjologii, etnologii, analizy statystycznej i prawnej, a także ekonomii oraz kulturoznawstwa. W publikacji omówiono szczegółowo szereg zagadnień związanych z historią i tradycją Romów, a także ewolucją i stopniową zmianą podejścia do nich Unii Europejskiej i jej instytucji, obejmując okres od ostatnich dekad XX wieku do przyjęcia przez Unię Europejską spójnej choć ramowej polityki wobec tej mniejszości. Stawiając odważne tezy związane z niesprawnością Unii Europejskiej wobec problematyki mniejszościowej i etnicznej, autor wskazuje na jej klęski i sukcesy w zakresie jej dążenia do integracji kilkunastu milionów europejskich Romów ze społeczeństwami większościowymi, co z jej punktu widzenia jest konieczne ze względu na wspólnotowy paradygmat rozwojowy i dążenie do spójności ekonomicznej i społecznej (a także terytorialnej). Autor wskazuje na niewątpliwe pozytywne efekty części działań programowanych, finansowanych i realizowanych na płaszczyźnie ogólnounijnej. Formułuje także uzasadnione krytyczne sądy pod adresem instytucji unijnych, których poczynania – choć programowo chwalebne, bo służące poprawie pozycji ekonomiczno-społecznej Romów w obrębie grup społeczeństw większościowych poszczególnych państw Europy – często prowadziły do fiaska realizacji wcześniej założonych celów. Całość opracowania jest jednocześnie przyczynkiem do pytania o możliwość kompromisu. Dogłębna analiza setek dokumentów pokazuje, że droga do osiągnięcia pełnego (akceptowalnego) porozumienia między „systemem” a zdeterminowanymi tradycją Romami nie była, nie jest i nie będzie łatwa. Jak długo instytucje unijne nie będą uwzględniać uwarunkowań kulturowych (dziedzictwa) mniejszości romskiej, tak długo ich działania trafiać będą na opór Romów. Opór bierny i często nieuświadomiony, gdyż wynikający z tradycyjnego i osadzonego w kulturze podejścia do życia, przestrzeganych norm romskości (Romanipen), znajdujących odzwierciedlenie w codzienności i stosunku do tego co nieromskie.pl_PL
dc.description.sponsorshipWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowiepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/Muzeum Okręgowe w Tarnowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectRomowiepl_PL
dc.subjectCyganiepl_PL
dc.subjectspójnośćpl_PL
dc.subjectmniejszościpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectdyskryminacjapl_PL
dc.subjectwykluczeniepl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectmniejszość etnicznapl_PL
dc.subjectpolityka publicznapl_PL
dc.titleUnia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznejpl_PL
dc.typebookpl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowiepl_PL
dc.description.epersonMarcin Szewczyk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0