Show simple item record

dc.contributor.authorUherek, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-01-09T10:24:52Z
dc.date.available2017-01-09T10:24:52Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11159
dc.description.abstractThe paper focuses on changes in migration from Ukraine to the Czech Republic as a result of the war events in East Ukraine especially in 2014–2015. It briefly summarises Ukrainian-Czech migration history and then concentrates upon non-asylum migration with respect to the events in Ukraine since 2014, the area of international protection and the migration of Czech compatriots from Ukraine to the Czech Republic. The article concludes that up to 2016 the armed conflict in Ukraine, despite its seriousness and destabilising consequences, did not distinctly effect changes in the migration situation in the Czech Republic, although the statistical data show increasing interest among Ukrainian citizens in permanent stay permits in the Czech Republic, acquisition of Czech citizenship and refugee status. Since 2015 Czech institutions have also assisted several hundred descendants of 19th-century settlers to Ukraine in moving to the Czech Republic. Despite these developments, at present, the overall numbers of incomers from Ukraine to the Czech Republic are predominantly influenced by economic contexts. Rather than migration, the citizens of Ukraine in the Czech Republic, members of the Ukrainian minority in the Czech Republic and the Czech compatriots in Ukraine reacted to the military situation in the form of social activities. To describe the situation, statistical sources are used in particular, while the paper does not cover short-term and illegal migrations.pl_PL
dc.description.abstractAutor analizuje zmiany w procesach migracyjnych z Ukrainy do Republiki Czeskiej w wyniku konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie, koncentrując się w szczególności na latach 2014-2015. Tekst zawiera krótkie podsumowanie ukraińsko-czeskiej historii migracji, a następnie przedstawia ruchy migracyjne o charakterze uchodźczym, poza uchodźczym i osób pochodzenia czeskiego na tle wydarzeń na Ukrainie od 2014 roku. Autor dowodzi, że do 2016 roku konflikt zbrojny na Ukrainie, pomimo swojego znaczenia i destabilizujących skutków, nie zmienił wyraźnie sytuacji migracyjnej w Republice Czeskiej, choć dane statystyczne wykazują coraz większe zainteresowanie obywateli ukraińskich stałymi zezwoleniami na pobyt w tym kraju, nabyciem statusu uchodźcy i czeskiego obywatelstwa. Od 2015 roku państwo czeskie wspiera również obywateli ukraińskich pochodzenia czeskiego (potomków osadników, którzy w XIX wieku osiedlili się na Ukrainie) w przemieszczeniu się do Republiki Czeskiej. Pomimo zmian politycznych, w chwili obecnej migracje Ukraińców do Czech mają głównie charakter ekonomiczny. Dodatkowo, reakcją na konflikt militarny obywateli Ukrainy mieszkających w Republice Czeskiej, członków mniejszości ukraińskiej i Ukraińców pochodzenia czeskiego na Ukrainie była aktywna działalność społeczna i pomocowa. Tekst opiera się przede wszystkim na źródłach statystycznych, nie obejmuje krótkoterminowych przepływów oraz migracji o charakterze nielegalnym.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis paper was written with the financial support of the IVF Standard Grant titled “Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbor’s soil” (No. 21510578) as well as the institutional support of Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences (RVO 68378078).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectresettlementpl_PL
dc.subjectmigrationpl_PL
dc.subjectCzech Republicpl_PL
dc.subjectUkrainepl_PL
dc.subjectprzesiedleniepl_PL
dc.subjectmigracjapl_PL
dc.subjectRepublika Czeskapl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.titleMigration from Ukraine to the Czech Republic with Respect to the War Conflict in Eastern Ukrainepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperpl_PL
dc.contributor.organizationThe Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciencespl_PL
dc.description.epersonOśrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.