Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Bazyli
dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.date.accessioned2017-01-16T11:26:12Z
dc.date.available2017-01-16T11:26:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzyżewski, B., Polcyn, J., 2016, Application of perpetual rent model to valorisation of agricultural land, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 4(349) 2016 s. 23-38, DOI: 10.5604/00441600.1225662.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11234
dc.description.abstractThe concept of creating public goods by land factor is often considered in literature, but its theoretical foundations are quite debatable. The theories of land rent in mainstream economics stand at the position that land factor alone does not create any utility, which means that it does not have any “intrinsic utility”. Only by changing this assumption, it is possible to reconsider a theoretical model for provision of public goods by agriculture. The authors wonder which model of value can be applied to valuate agricultural land so as to make it reflect its intrinsic utility. They propose to adopt the neoclassical Gordon’s model of perpetual rent. The theoretical aim of the article is to interpret the relationships described in this model for the market of agricultural land. The empirical goal is to assess the long-term growth rate of land rent from the Gordon’s model in the 16 regions (voivodeships) of Poland and in the cross-section of different acreages. Paradoxically, it turns out that the neoclassical model is well-fitted to the market of agricultural land in the long term, despite the far-reaching institutional regulation of this market and it provides a basis for quantification of the intrinsic land utilitypl_PL
dc.description.abstractKoncepcja tworzenia dóbr publicznych przez czynnik ziemi jest często rozpatrywana w literaturze tematu, ale jej podstawy teoretyczne są dosyć dyskusyjne. W teoriach renty gruntowej głównego nurtu ekonomii czynnik ziemi nie tworzy samodzielnie żadnych użyteczności, czyli nie posiada tzw. „samoistnej użyteczności”. Dopiero zmiana tego założenia legitymuje w sensie teoretycznym proces dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Autorzy zastanawiają się, jakim modelem opisać wartość ziemi rolnej tak, żeby uwzględniał on jej samoistną użyteczność? Proponują adaptację neoklasycznego modelu renty wieczystej Gordona. Teoretycznym celem artykułu jest interpretacja relacji opisanych w tym modelu dla rynku ziemi rolnej. Celem empirycznym jest ocena dynamiki „długookresowej stopy wzrostu renty gruntowej” z modelu Gordona w układzie województw w Polsce i w przekroju różnej wielkości areałów. Paradoksalnie, okazuje się, że ten neoklasyczny model jest w długim okresie dobrze dopasowany do rynku ziemi rolnej w Polsce, mimo daleko idącej regulacji instytucjonalnej na tym rynku i daje podstawy do kwantyfikacji samoistnej użyteczności ziemi.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsustainable agriculturepl_PL
dc.subjectagricultural landpl_PL
dc.subjectrental feepl_PL
dc.subjectperpetual rentpl_PL
dc.subjectrolnictwo zrównoważonepl_PL
dc.subjectziemia rolnapl_PL
dc.subjectczynsz dzierżawnypl_PL
dc.subjectrenta wieczystapl_PL
dc.titleApplication of perpetual rent model to valorisation of agricultural landpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.contributor.organizationStanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pilapl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska