Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.contributor.authorJulkowski, Bartosz
dc.date.accessioned2017-01-24T10:38:23Z
dc.date.available2017-01-24T10:38:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationW: Finanse samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, H. Kociemskiej, Prace Naukowe nr 404, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2015, s. 265-282
dc.identifier.issn1899-3192
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11326
dc.descriptionMeasuring Polish cities expenditure efficiencypl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009- -2013. W badaniu zastosowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, rezultaty zaś zobrazowano za pomocą siedmiu wskaźników wpływających na jakość życia mieszkańców w obszarach: opieki zdrowotnej, finansów gospodarstw domowych, rynku pracy, edukacji, wypoczynku i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie wyników badań wskazano jednostki nieefektywne oraz zaproponowano kierunki zmian umożliwiające osiągnięcie pełnej efektywności. W toku analizy potwierdzone zostały postawione hipotezy zakładające, że efektywność wydatków budżetowych jest większa w miastach o mniejszej liczebności mieszkańców oraz w miastach z mniejszymi wydatkami per capita.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectefektywność wydatków dużych miastpl_PL
dc.subjectmodel nadefektywności K. Tone’apl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectjakość życia miejskiegopl_PL
dc.subjectefektywność wydatkówpl_PL
dc.subjectduże miastapl_PL
dc.subjectDEApl_PL
dc.subjectdata development analysispl_PL
dc.subjectpomiar efektywnościpl_PL
dc.subjectwydatki budżetowepl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.titlePomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polscepl_PL
dc.title.alternativepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska