Show simple item record

dc.contributor.authorJagoda, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-02-24T10:30:03Z
dc.date.available2017-02-24T10:30:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11597
dc.description.abstractCelem pracy była identyfikacja rozwiązań w obszarze organizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wpływających na wybór stosowanych w tym zakresie rozwiązań. W nawiązaniu do aktualnej literatury podjęto próbę usystematyzowania terminologii dotyczącej grup kapitałowych oraz wskazania rozwiązań w obszarze organizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych. W warstwie empirycznej wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu służący do identyfikacji procesu kształtowania polityki personalnej w grupach kapitałowych, ukazania realizacji poszczególnych obszarów zadaniowych funkcji personalnej z identyfikacją podziału uprawnień i odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy spółki wchodzące w skład grupy. Badaniom empirycznym poddanych zostało sześć grup kapitałowych. Respondentami były osoby reprezentujące komórki personalne w spółce nadrzędnej i w dwóch spółkach podporządkowanych każdej z badanych grup kapitałowych. Przeprowadzone badania stanowiły podstawę do ukazania wariantów lokalizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych, oraz dały możliwość identyfikacji i opisu uwarunkowań wpływających na tę lokalizację. W warstwie aplikacyjnej zaprezentowano autorskie macierze uprawnień i odpowiedzialności w zakresie realizacji funkcji personalnej dla poszczególnych typów grup kapitałowych. Sformułowano również szereg wskazówek dotyczących kształtowania polityki i unii personalnej oraz wskazania usprawnień w obszarze komunikacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt badawczy Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych, 1 H02D 102 30, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach grantu promotorskiego, realizowany w latach 2006-2007pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectfunkcja personalnapl_PL
dc.subjectgrupa kapitałowapl_PL
dc.titleOrganizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonAgnieszka Jagoda
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska