Show simple item record

dc.contributor.authorŁawniczak, Kamil
dc.date.accessioned2017-04-05T07:32:59Z
dc.date.available2017-04-05T07:32:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-63183-68-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11835
dc.description.abstractRada Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Ma złożoną strukturę i odgrywa kluczową rolę zarówno w stanowieniu prawa UE jak i jego wykonywaniu. Rada jest również forum, na którym państwa członkowskie mogą wyrażać i uzgadniać swoje interesy. Mimo to przyciąga mniejsze zainteresowanie ze strony badaczy niż na to zasługuje. Ostatnia monografia na temat Rady w języku angielskim ukazała się w 2006 roku. Od tego czasu prowadzono wiele badań nad różnymi aspektami działania Rady, a traktat z Lizbony wprowadził istotne dla tej instytucji zmiany. Choć w podręcznikach można znaleźć zaktualizowane rozdziały dotyczące Rady, brakuje szerszego przeglądu spraw, które powinna mieć na uwadze osoba chcąca badać tę instytucję. Niniejsza książka stara się wypełnić tę lukę, proponując szeroki choć zwięzły przegląd tematów dotyczących organizacji i działania Rady. Książka podzielona jest na pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono treść książki i omówiono metody i podejścia do badania Rady. Drugi rozdział przybliża złożoną strukturę Rady: jej liczne warstwy i aktorów instytucjonalnych, którzy je przekraczają. W trzecim rozdziale przeanalizowano rolę Rady w systemie politycznym UE, zwłaszcza jej relacje z innymi instytucjami. W czwartym rozdziale wprowadza elementy teorii negocjacji, które mają znaczenie dla Rady i podkreśla szczególne cechy podejmowania decyzji w tej instytucji. Ostatni, piąty rozdział podkreśla znaczenie czynników społecznych i personalnych dla funkcjonowania Rady – opisano w nim warunki i mechanizmy socjalizacji, która ma miejsce w Radzie.pl
dc.description.abstractThe Council of the European Union is one of the most important institutions of the European Union. It has a complex, multi-layered and multi-sectorial structure. It plays a crucial role in both legislative and executive policies of the Union and serves the Member States as a forum to express and negotiate their interests. However, it seems to draw less interest from the academic community than it deserves. The most recent monograph on the Council in English was published in 2006. Since then much research has been conducted on different facets of the organisation and functioning of this institution, and the Treaty of Lisbon introduced several important changes that affected the Council, especially its relationship with the European Parliament and the European Council. While there are some up-to-date introductory publications (mostly chapters in textbooks), what is lacking is a more extensive survey of the issues that should be the focus of attention to anyone wishing to study the Council. This book attempts to fill this gap, offering broad, yet concise overview of both the organisation and functioning of the Council. The book is divided into five chapters. The first chapter introduces the content of the book and surveys the methods and approaches that might be applied in the study of the Council. The second chapter takes a closer look at the Council’s complex structure – its many layers and institutional actors who cross them. The third chapter analyses the role of the Council within the political system of the EU, especially its relationship with other main institutions. The fourth chapter introduces elements of negotiation theory relevant to the Council and emphasises the specific features of the decision-making process in this institution. The final, fifth chapter stresses the importance of the social and the personal for the functioning of the Council by describing the conditions and mechanisms of socialisation that takes place within the Council’s structure.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRada Unii Europejskiejpl
dc.subjectsystem polityczny Unii Europejskiejpl
dc.subjectnegocjacjepl
dc.subjectsocjalizacjapl
dc.subjectCouncil of the European Unionen
dc.subjectpolitical system of the European Unionen
dc.subjectnegotiationen
dc.subjectsocialisationen
dc.titleRada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działaniapl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska