Show simple item record

dc.contributor.authorPlenta, Peter
dc.date.accessioned2017-04-14T15:39:53Z
dc.date.available2017-04-14T15:39:53Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11903
dc.description.abstractThe events in Ukraine were an impulse for Slovak foreign policy, media, and non-governmental organisations to focus their attention on the eastern neighbour. There was hope that the crises in Ukraine would intensify cross-border cooperation between both countries, especially after pressure from the non-governmental sector. One of the reasons for focusing more attention on Ukraine was a potential threat for Slovakia in terms of the increasing amount of illegal migration and asylum-seeking as a consequence of the military conflict. Despite the modest growth in immigration, the numbers of migrants remain small. On the other hand, bilateral relations between Slovakia and Ukraine faced obstacles regarding energy security issues and so-called “big reverse flow” of natural gas. Regardless of the declared support for the intensification of mutual relations and cross-border cooperation, just a few things have changed. Because of decreasing media interest in the situation in Ukraine, there is also a threat that future (cross-border) cooperation projects will encounter trouble with securing support and financing. However, the visa-free regime for Ukrainian citizens may be a turning point, boosting regional collaboration and changes in migration patterns.en
dc.description.abstractWydarzenia na Ukrainie dały impuls słowackiej polityce zagranicznej, mediom i organizacjom pozarządowym do skoncentrowania uwagi na wschodnim sąsiedzie. Szła za tym nadzieja, że kryzys na Ukrainie doprowadzi, pod presją sektora pozarządowego, zwłaszcza do zacieśnienia współpracy transgraniczną pomiędzy obydwoma krajami. Jednym z powodów zwracania większej uwagi na Ukrainie było potencjalne zagrożenie dla Słowacji w związku z nielegalną imigracją i uchodźstwem jako konsekwencją konfliktu zbrojnego. Pomimo niewielkiego wzrostu imigracji, liczba imigrantów pozostaje znikoma. Z drugiej strony dwustronne relacje pomiędzy Słowacją i Ukrainą doświadczyły przeszkód w tematyce bezpieczeństwa energetycznego i tak zwanego "wielkiego odwrócenia kierunku przepływu" gazu. Niezależnie od zadeklarowanego poparcia dla intensyfikacji relacji dwustronnych i współpracy transgranicznej, jedynie kilka kwestii uległo zmianie. Przez zmniejszające się zainteresowanie mediów sytuacją na Ukrainie, istnieje zagrożenie, że przyszła współpraca transgraniczna pozbawiona będzie wsparcia, w tym finansowego. Jednakże ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy może okazać się punktem zwrotnym, który ożywi regionalna współpracę i wprowadzi zmiany we wzorach migracyjnych.pl
dc.description.sponsorshipIVF Standard Grant titled “Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbor’s soil” (No. 21510578)
dc.language.isoen
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamien
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectSlovakiaen
dc.subjectUkraineen
dc.subjectcross-border cooperationen
dc.subjectvisa regimeen
dc.subjectmigrationen
dc.subjectSłowacjapl
dc.subjectUkrainapl
dc.subjectwspółpraca transgranicznapl
dc.subjectreżim wizowypl
dc.subjectmigracjepl
dc.titleCross-border Slovak-Ukrainian Cooperation at the Time of Crisisen
dc.typeworkingPaperen
dc.contributor.organizationSlovak Foreign Policy Association/ International University of Sarajevoen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.