Show simple item record

dc.contributor.authorWojtczak, Erwin
dc.date.accessioned2017-04-25T10:22:44Z
dc.date.available2017-04-25T10:22:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11984
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest analiza wytrzymałościowa połączenia klejonego elementów konstrukcji metalowych. Badaniom poddano złącze zakładkowe pojedyncze płaskowników aluminiowych, obciążone na ścinanie. Wykonano pomiary eksperymentalne prowadzące do wyznaczenia nośności połączenia. Na podstawie rozwiązań analitycznych określono rozkład naprężeń stycznych w złączu. Przygotowano także proste modele MES połączenia. Otrzymane wyniki analizy teoretycznej oraz numerycznej porównano ze sobą, uzyskując zadowalającą zgodność obydwu podejść obliczeniowych. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz obliczeń określono przydatność modelu numerycznego i teoretycznego do analizy wytrzymałości jednozakładkowych połączeń klejonych.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectanaliza wytrzymałościowapl
dc.subjectjednozakładkowe połączenie klejonepl
dc.subjectklejenie konstrukcyjnepl
dc.subjectmodele analitycznepl
dc.subjectbadania doświadczalnepl
dc.subjectMESpl
dc.titleAnaliza wytrzymałościowa zakładkowego połączenia klejonegopl
dc.typeotherpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska