Show simple item record

dc.contributor.authorGłuszkowski, Michał
dc.date.accessioned2013-03-21T19:39:45Z
dc.date.available2013-03-21T19:39:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationГлушковски М. 2011. Изменения ситуации культурного и языкового острова – польская деревня в Сибири: Вершина на переломе ХХ-XXI веков, в: А.К. Гадомский (ред.), Крымско-польский сборник научных работ, т.8, Symferopol: Universum 2011, s.141-146ru
dc.identifier.isbn978-966-8048-49-4
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1228
dc.descriptionMieszkańcy Małopolski i Śląska Dąbrowskiego osiedlili się w Wierszynie – wsi znajdującej się ok. 120 km na północ od Irkucka, na początku XX wieku. Przez sto lat historii wspólnoty zmieniała się je polityczna, ekonomiczna, językowa i kulturowa sytuacja. W artykule rozpatrywane są relacje narodowej i kulturowej tożsamości mieszkańców Wierszyny i charakteru ich dwujęzycznościю People coming from Little Poland and Silesia had settled in Vershina – a village located 120 km Northwards from Irkutsk, in the beginning of the 20th century. During one-hundred-year history of the community, its political, economical, language and cultural situation was changing. The author is considering the relationships between Vershina’s inhabitants’ national and cultural identity on the one side and their bilingualism characteristics on the otherru
dc.description.abstractЖители Малой Польши и Домбровской Силезии поселились в деревне Вершина, в 120 км севернее Иркутска в начале ХХ века. За сто лет истории общины изменялась ее политическая, экономическая, языковая и культурная ситуация. В статье рассматриваются взаимоотношения национальной и культурной идентичности жителей Вершины и характера их билингвизма.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherUniversum, Symferopolru
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwyspa językowaru
dc.subjectlanguage islandru
dc.subjectSyberiaru
dc.subjectSiberiaru
dc.subjectWierszynaru
dc.subjectVershinaru
dc.subjectminorityru
dc.subjectmniejszośćru
dc.subjectasymilacjaru
dc.subjectassimilationru
dc.subjectidentityru
dc.subjecttożsamośćru
dc.subjectdwujęzycznośćru
dc.subjectbilingwizmru
dc.subjectbilingualismru
dc.titleИзменения ситуации культурного и языкового острова – польская деревня в Сибири: Вершина на переломе ХХ-XXI вековru
dc.title.alternativeChanges in the situation of a cultural and language island – a Polish village in Siberia: Vershina at the turn of the 20th and 21st centuryru
dc.title.alternativeZmiany sytuacji wyspy językowej i kulturowej – polska wieś na Syberii: Wierszyna na przełomie XX/XXI wiekuru
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartru
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filologii Słowiańskiejru
dc.description.epersonMichał Głuszkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska