Now showing items 1-4 of 4

  • Gwary Śląska Cieszyńskiego w Internecie 

   Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2019)
   The aim of the article is to analyze the functioning of Cieszyn dialects on the Internet. On the one hand, we want to describe the functions that this code fulfills, both in primary and secondary use, and to provide a ...
  • Pojęcie sekta na mentalnej mapie świata w społeczności wielowyznaniowej 

   Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2019)
   Artykuł przedstawia pojęcie „sekta religijna” na konfesyjnej mapie mentalnej na pograniczu polsko-czeskim, na Śląsku Cieszyńskim. Jest to region wielowyznaniowy, zamieszkiwany przez wyznawców kilkunastu Kościołów. ...
  • Spory religijne w prasie Śląska Cieszyńskiego 

   Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; Bel Studio Sp. z o.o., 2018)
   W artykule niniejszym postawiono sobie za cel analizę sporów religijnych na Śląsku Cieszyńskim, przebiegających w sferze publicznej w prasie regionalnej. Ze względu na tematykę sporów analizie poddano prasę o jasnej i ...
  • Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Celem artykułu jest charakterystyka wizerunków religii I ich wyznawców z historycznego punktu widzenia, na podstawie tekstów folklorystycznych z regionu Śląska Cieszyńskiego. Wyniki analizy wskazują, iż wizerunki te ...