Now showing items 1-1 of 1

    • Język młodzieży z Zaolzia w Internecie 

      Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007)
      Celem niniejszego artykułu jest opis języka tekstów internetowych młodzieży z Zaolzia w Republice Czeskiej. Teksty te pisane są gwarą zachodnio-cieszyńską, wykazują jednak dużą zależność od czeskiego języka literackiego, ...