Recent Submissions

 • Definicja kognitywna leksemu muž 

  Głowienka, Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca ...
 • Pisanie siebie: Miljenko Jergović i kwestia tożsamości 

  Zakrzewska, Urszula (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest tożsamość Miljenka Jergovicia ze szczególnym uwzględnieniem jej narracyjnego charakteru. Autorka pracy dokonuje analizy na podstawie przeprowadzanych z pisarzem wywiadów oraz literatury ...
 • Amerykański serial Friends w przekładzie czeskim i polskim – analiza wybranych zagadnień 

  Kowalska, Agata Anna (2018)
  Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza sposobów tłumaczenia zagadnień problematycznych, których trudność polega na konieczności dokonania transferu określonych elementów kulturowych bądź językowych, typowych dla ...
 • Tworzenie miejsca alternatywnego na przykładzie AKC Metelkova mesto 

  Lorens, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Praca przedstawia fenomen alternatywnego centrum kulturowego Metelkova mesto w Lublanie. Metelkova powstała w wyjątkowych okolicznościach i dziś może funkcjonować jako żywy pomnik słoweńskiej transformacji ustrojowej i ...
 • Czy może istnieć prawosławny Chorwat? Wokół koncepcji utworzenia Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej 

  Feder, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Niniejsza praca podejmuje problematykę prawosławia na terenach Chorwacji. Zważywszy na obecny od wielu lat podział na prawosławnych Serbów i Chorwatów katolików, zadaje pytanie, czy w społeczeństwie możliwe jest istnienie ...
 • Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa 

  Biegańska, Karolina Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnej, zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i ...