Now showing items 1-1 of 1

    • Debata jako sytuacja retoryczna: studium przypadku 

      Lichański, Jakub (Wydział Polonistyki UW, 2016)
      Przedmiotem opisu jest debata potraktowana jako sytuacja retoryczna. Tę ostatnią rozumiem za Lloydem Bitzerem, jako „[…]zespół osób, wydarzeń, obiektów i relacji przedstawiających rzeczywistą lub [tylko] potencjalnie ...