Now showing items 1-4 of 4

  • Agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r. 

   Starczewski, Michał (2013-08-12)
   Masowa emigracja zarobkowa z ziem polskich przed 1914 r. wywołała ż ywe dyskusje. Wzbudziła obawy o przyszłość narodu. Winę za spowodowanie tego zjawiska i jego narastanie przypisano m.in. agentom emigracyjnym, czyli ...
  • Rola Jordanii w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2010) 

   Malantowicz, Artur (2013-11-25)
   W niniejszej pracy analizie poddano rolę Jordanii w bliskowschodnim procesie pokojowym, szczególną uwagę zwracając na relacje monarchii z kluczowymi graczami tego procesu: Izraelem, Palestyńczykami, Stanami Zjednoczonymi ...
  • Text and Data Mining a wolność badań naukowych w świetle prawa autorskiego 

   Starczewski, Michał (2016)
   Coraz powszechniej w badaniach naukowych stosuje się metody text and data mining (TDM). Rodzi to pytania o granice legalności tych działań. O ile w państwach Unii Europejskiej trwa dyskusja na ten temat i panuje przekonanie ...
  • Uchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analityczne 

   Malantowicz, Artur (2013-11-25)
   W niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. ...