Now showing items 1-1 of 1

    • Korea Północna: obraz życia społecznego oraz jego rys kulturowy 

      Zdenkowska, Marcelina (Akademia Ignatianum, 2016)
      W niniejszej pracy zostanie poruszony problem społeczny i kulturalny Korei Północnej. Zwrócę uwagę na kontekst historyczny i religijny, w jakim kształtowała się Korea oraz przeanalizuję stosunek Koreańczyków do władzy. ...