Now showing items 1-1 of 1

    • Uchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analityczne 

      Malantowicz, Artur (2013-11-25)
      W niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. ...