Now showing items 1-1 of 1

    • Ekologiczne aspekty transportu publicznego w Zielonej Górze 

      Kapica, Daniel (2020-07-16)
      W pracy zbadano wpływ eksploatacji autobusów zasilanych energią elektryczną na jakość powietrza poprzez wyliczenie emisji węglowodorów, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych przez wszystkie użytkowane w ...