Now showing items 1-1 of 1

    • Operatic Motives in G. B. Shaw’s Works 

      Rychert, Małgorzata (2013-03-21)
      W niniejszej pracy zajęłam się specyficznym, operowym stylem twórczości Georga Bernarda Shawa. Do analizy operowych elementów jego dramatów wykorzystałam cztery sztuki: Żołnierz i bohater, Major Barbara, Człowiek i ...