Now showing items 1-1 of 1

    • Steampunk – globalny fenomen popkulturowy 

      Molenda, Maciej (2015)
      Głównym celem pracy jest zarówno charakterystyka nurtu steampunkowego jak i próba odpowiedzi na pytanie o przyczynę raptownego skoku jego popularności w skali globalnej. Steampunk jest zjawiskiem obejmującym wiele dziedzin ...