Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne 

   Mikulski, Daniel (2012)
   Współcześnie istnieje wiele problemów i zagrożeń obszarów wiejskich. W celu zatrzymania procesów niszczących wiejskie wartości społeczne i przestrzenne, a także naprawy ich negatywnych skutków, tworzy się projekty odnowy ...
  • Uchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analityczne 

   Malantowicz, Artur (2013-11-25)
   W niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. ...