Now showing items 1-1 of 1

    • Agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r. 

      Starczewski, Michał (2013-08-12)
      Masowa emigracja zarobkowa z ziem polskich przed 1914 r. wywołała ż ywe dyskusje. Wzbudziła obawy o przyszłość narodu. Winę za spowodowanie tego zjawiska i jego narastanie przypisano m.in. agentom emigracyjnym, czyli ...