Now showing items 1-1 of 1

    • Kompozyty o osnowie polimerowej wzmocnione włóknami – wytwarzanie i własności 

      Gacia, Przemysław Dominik (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2009-06)
      Postępujący wzrost udziału elementów kompozytowych o coraz bardziej złożonej strukturze materiału wymusza intensywne rozwijanie nowych i istniejących technologii wytwarzania tej klasy materiałów. Kształtowanie struktury ...