Show simple item record

dc.contributor.authorDworakowska, Anna
dc.contributor.authorWalczak, Edyta
dc.contributor.authorPytliński, Łukasz
dc.contributor.authorZaborowski, Marek
dc.contributor.authorPawlak, Piotr
dc.contributor.authorSokulska, Anna
dc.contributor.authorSiergiej, Piotr
dc.date.accessioned2017-12-18T10:28:23Z
dc.date.available2017-12-18T10:28:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/13542
dc.descriptionEfektywna Polska (EP) jest platformą współpracy zainicjowaną i moderowaną przez Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ). Działania prowadzone w ramach inicjatywy koncentrują się na dwóch zidentyfikowanych przez IEŚ problemach, tj. modernizacji budynków jednorodzinnych oraz jakości powietrza w Polsce. Inicjatywa integruje organizacje i instytucje, w tym także stowarzyszenia branżowe, dla których te dwa problemy są ważne, ale nie reprezentuje interesów żadnej branży ani organizacji.pl
dc.descriptionInstytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest pozarządową organizacją, specjalizującą się w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Obecnie działania IEŚ koncentrują się na dwóch powiązanych ze sobą kluczowych problemach ochrony środowiska w Polsce: zanieczyszczeniu powietrza poprzez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach oraz modernizacji budynków jednorodzinnych, których ogrzewanie jest głównym powodem zanieczyszczenia środowiska w Polsce. IEŚ w trakcie swojej wcześniejszej działalności zajmował się także m.in. rynkiem ESCO, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, zakupami grupowymi oraz wdrażaniem koncepcji budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Wszystkie publikacje IEŚ dostępne na stronie internetowej: http://www.iee.org.pl/?a=text&b=32pl
dc.description.abstractNa początku tegorocznego raportu zamieszczamy badania dotyczące stanu energetycznego istniejących budynków jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla. Postanowiliśmy dokładniej przebadać ten segment budynków, gdyż stanowią one znaczną większość zasobu domów jednorodzinnych, a także główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza pyłami i rakotwórczymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce. Obraz jaki wyłania się z badań wskazuje na pilną potrzebę szerokiego instrumentu wspierającego właścicieli domów w wymianie źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają. Oprócz diagnozy dotyczącej istniejących budynków przedstawiamy raport przygotowany z firmą BuildDesk dotyczący nowych budynków jednorodzinnych, z którego wynika, że inwestorzy coraz chętniej stosują ponadstandardowe technologie zwiększające efektywność energetyczną budynków, a konstruktorzy i architekci uczą się jak takie budynki projektować. Niestety, nadal utrzymywana jest fikcja polegająca na deklarowaniu stosowania biomasy do ogrzewania budynków, co na papierze pozwala wykazać odpowiedni poziom zużycia energii pierwotnej lecz nie ma przełożenia na rzeczywiste ograniczenie jej wykorzystania. Przeprowadziliśmy także analizę barier hamujących modernizację budynków jednorodzinnych oraz zbadaliśmy jakie funkcje powinien spełniać i jakie cechy powinien posiadać system wsparcia dla sektora budynków jednorodzinnych (zostały one szczegółowo omówione w rozdziale „Instrument finansowania termomodernizacji w budownictwie jednorodzinnym – opinie ekspertów”). Nasza analiza pokazuje, że taki instrument powinien umożliwiać dostęp zarówno do dotacji jak i kredytu, a więc posiadać charakter instrumentu mieszanego. Powinny go charakteryzować proste procedury dotacyjne i kredytowe. Konieczna jest promocja zarówno w zakresie instrumentu jak i zmiany postaw. Niezmiernie ważne jest by w zakresie prac remontowych uwzględnić wymianę źródła ciepła (u osób korzystających z przestarzałych pieców na paliwa stałe). Pokazujemy doświadczenia czeskie, stanowiące wyśmienity przykład wdrażania dobrej polityki państwa, przynoszącej korzyści zarówno obywatelom jak i państwu („Jak Czesi poradzili sobie z programem wsparcia modernizacji budynków jednorodzinnych”). Przedstawiamy również opis doświadczeń we wdrażaniu różnych programów wspierania termomodernizacji budynków jednorodzinnych w takich krajach jak Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. Mamy nadzieję, że posłużą one jako inspiracja w przygotowywaniu polskiego instrumentu na rzecz poprawy efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. W tegorocznym przeglądzie przedstawiamy również poglądy przedstawicieli banków na to czym powinien charakteryzować się instrument wspierania termomodernizacji domów jednorodzinnych, tak aby w jego wdrażaniu chciały uczestniczyć również banki. Rozwiązanie takie jest stosowane z powodzeniem w Niemczech, gdzie wsparcie udzielane jest poprzez oddziały banku KfW.pl
dc.description.sponsorshipEuropean Climate Foundation
dc.language.isopl
dc.publisherInstytut Ekonomii Środowiskapl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectefektywność energetycznapl
dc.subjectzużycie energiipl
dc.subjectstan energetycznypl
dc.subjecttechnologie energooszczędnepl
dc.subjectsektor budynkówpl
dc.subjectbudynkipl
dc.subjectbudynki jednorodzinnepl
dc.subjectpolskie domypl
dc.subjecttermomodernizacjapl
dc.subjectmodernizacjapl
dc.subjectremontpl
dc.subjectprzegrody zewnętrznepl
dc.subjectociepleniepl
dc.subjectizolacjapl
dc.subjectogrzewaniepl
dc.subjectinstalacja grzewczapl
dc.subjectźródła ogrzewaniapl
dc.subjectźródła ciepłapl
dc.subjectźródła ciepłej wodypl
dc.subjectkotły węglowepl
dc.subjectkotłypl
dc.subjectemisyjność kotłówpl
dc.subjectwęgielpl
dc.subjectbiomasapl
dc.subjectpaliwa stałepl
dc.subjectpompa ciepłapl
dc.subjectwentylacja mechanicznapl
dc.subjectinstalacja solarnapl
dc.subjectniska emisjapl
dc.subjectjakość powietrzapl
dc.subjectsmogpl
dc.subjectzanieczyszczenie powietrzapl
dc.subjectprogram RYŚpl
dc.subjecteco- PTZpl
dc.subjectHabiter mieuxpl
dc.subjectCITEpl
dc.subjectKfW Green Dealpl
dc.subjectBetter Energy Homespl
dc.subjectBiomcasapl
dc.subjectGeocasapl
dc.subjectSolcasapl
dc.subjectZelenapl
dc.subjectUsporampl
dc.subjectprogram wsparciapl
dc.subjectprogram modernizacjipl
dc.subjectinstrument finansowypl
dc.subjectfinansowaniepl
dc.subjectdotacjapl
dc.subjectulga podatkowapl
dc.subjectkredytpl
dc.subjectkoszty transakcyjnepl
dc.subjectefekt ekologicznypl
dc.subjectubóstwo energetycznepl
dc.subjectbariery termomodernizacjipl
dc.subjectrekomendacjepl
dc.subjectdyrektywa o efektywności energetycznejpl
dc.subjectfundusz termomodernizacyjnypl
dc.subjectBGKpl
dc.subjectNFOŚiGWpl
dc.subjectbankpl
dc.titleEfektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015pl
dc.typereportpl
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomii Środowiskapl
dc.contributor.organizationCEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznejpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska