Show simple item record

dc.contributor.authorKukuła, Artur Jan
dc.date.accessioned2013-04-06T12:38:50Z
dc.date.available2013-04-06T12:38:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationB 5en
dc.identifier.isbn978-83-7641-720-2
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1355
dc.description.abstractPolitics of promoting European funds in the activities of Polish regional governments on the example of the Lublin region (2007–2013). The study is devoted to the ongoing information and promotion policy in Poland related to the European Funds. Since its integration with the European Union (2004), these funds have constituted one of the most important sources of financial support of development of Poland and its regions. The European funds are especially important for underdeveloped eastern Polish regions, including the Lublin region, on the basis of which the author discusses the functioning of this policy. Local governments play a key role in promoting the EU funds, not only because of their informational institutions, but also by their example of effective management of the aid flowing from the European Union. The author presents the legal basis for the development of this policy, presents its objectives, tools used for its purpose, and shows the structure and operation of the Information System on the European Funds in the current programming period (2007–2013). Opracowanie jest poświęcone realizowanej obecnie w Polsce polityce informacyjno-promocyjnej związanej z Funduszami Europejskimi. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004) fundusze te stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowego wsparcia rozwoju kraju oraz jego regionów. Fundusze Europejskie mają szczególne znaczenie dla słabo rozwiniętych województw Polski Wschodniej, w tym także dla Lubelszczyzny, na przykładzie której Autor omawia funkcjonowanie wskazanej polityki. Kluczową rolę w promowaniu Funduszy Europejskich odgrywają samorządy wojewódzkie, nie tylko ze względu na prowadzone na swoim terenie placówki informacyjne, ale także poprzez własny przykład efektywnego zagospodarowywania pomocy płynącej z Unii Europejskiej. Autor opracowania przedstawia podstawy prawne wskazanej polityki, prezentuje jej cele, wykorzystywane na jej użytek narzędzia oraz przedstawia strukturę i działanie Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w okresie programowania 2007–2013.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo DIFIN SA, 00-768 Warszawa, ul. Kostrzewskiego 1en
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsamorząd terytorialnypl
dc.subjectpromocjapl
dc.subjectpolityka spójnościpl
dc.subjectUnia Europejskaen
dc.subjectregional governmenten
dc.subjectpromotionen
dc.subjectcohesion policyen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectEuropean Union fundsen
dc.subjectrozwój regionalnyen
dc.subjectregional development (Fundusze Europejskie)en
dc.titlePolicy of Promoting European Funds in the Activities of Polish Regional Governments on the Example of Lublin Province (2007-2013)en
dc.title.alternativePolityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007-2013)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.contributor.organizationDepartment of Local Politics and Local Government, Institute of Political Science, The John Paul II Catholic University of Lublinen
dc.description.epersonArtur Jan Kukuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska