Now showing items 1-1 of 1

    • Internal vs external migration in post-Soviet space. CARIM-East Research Report. 

      Brunarska, Zuzanna; Nestorowicz, Joanna; Markowski, Stefan (Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2014-02-10)
      Od lat 90-tych XX w. Mołdawia, dawna republika ZSRR, polegała na emigracji jako głównym wentylu dla zbyt dużej podaży pracy. Migranckie transfery pieniężne z zagranicy były siłą napędową wzrostu gospodarczego. Emigranci ...