Now showing items 1-1 of 1

    • Kariery i mobliność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych 

      Jaźwińska, Ewa (Ośrodek Badań nad Migracjami, 2013-10-09)
      Opracowanie podejmuje kwestię związków między dwoma typami mobilności: ruchliwością społeczno- zawodową ujmowaną jako przebieg kariery zawodowej i migracjami międzynarodowymi. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są podejścia ...