Show simple item record

dc.contributor.authorPonikło, Paweł
dc.date.accessioned2013-04-11T08:23:34Z
dc.date.available2013-04-11T08:23:34Z
dc.date.issued2013-04-11
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1375
dc.description.abstractCelem pracy jest wykazanie istnienia dwóch rywalizujących ze sobą Programów jako narzędzia analizy ewolucji teorii sztuki wojennej w I połowie XX wieku. Są to programy Rewolucyjny i Ewolucyjny. Dla pierwszego czynnikiem dominującym w budowaniu teorii stały się czynniki materialne, dla drugiego pozostał nim człowiek. Ukształtowały się w odpowiedzi na gwałtowne zmiany wywołane rewolucją przemysłową, technologiczną i społeczną XIX wieku. Znaczący wpływ na ich ukształtowanie mieli także najważniejsi teoretycy XIX wieku. Dodatkowo praca Carla von Clausewitza O Wojnie stanowi w teorii Programów filozoficzny fundament dla kształtujących się poglądów. Teoria programów jest wyłącznie narzędziem analizy rozwoju teorii, mogącym stanowić również uzupełnienie uznanej koncepcji rewolucji w sprawach wojskowych (RMA).pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsztuka wojennapl_PL
dc.subjectteoriapl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.titleRobotnicy przeciwko żołnierzom. Ewolucja teorii sztuki wojennej w I połowie XX wieku jako rywalizacja dwóch Programów
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.description.epersonPaweł Ponikło
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska