Show simple item record

dc.contributor.authorPonikło, Paweł
dc.date.accessioned2013-04-11T08:24:03Z
dc.date.available2013-04-11T08:24:03Z
dc.date.issued2013-04-11
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1376
dc.description.abstractPraca przedstawia zachodnią myśl na temat wojny, naukę wojenną, jako spójny system teoretyczny. Dokonuje próby jej usystematyzowania zgodnie z modelem naukowych programów badawczych zaproponowanym przez Imre Lakatosa. Jego konstrukcja opiera się zatem na „twardym rdzeniu teorii”, czyli podstawowych definicjach i teoriach oraz „pasie ochronnym teorii”, będących zbiorem pomocniczych hipotez i definicji. Na podstawie tego spójnego systemu podjęta zostaje próba budowy modelu teoretycznego służącego do badania przebiegu działań wojennych. Powstały model RWDZ korzysta z zasad nauki wojennych i koncepcji wirtualnych punktów zwrotnych. Rozdział drugi i trzeci stanowią próbę zastosowania przyjętego narzędzia badawczego do badania punktów zwrotnych w czasie II wojnie światowej w Europie z perspektywy strategii Trzeciej Rzeszy. Opis wydarzeń lat 1942 – 43 nie jest więc całościowym opisem przebiegu działań wojennych, a jedynie testem dla wybranej teorii, sprawdzianem jej przydatności dla prób lepszego zrozumienia niezwykle skomplikowanego zjawiska wojny.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectII wojna światowapl
dc.subjectteoriapl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectpunkty zwrotnepl
dc.titlePunkty zwrotne II wojny światowej w Europie. Analiza problemu z perspektywy klasycznych teorii nauki wojennejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispl
dc.description.epersonPaweł Ponikło
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska