Now showing items 17-36 of 130

  • Barbara Michalak-Pikulska. Modern Poetry and Prose of Oman, 1970-2000, The Enigma Press, Kraków 2002, 440 pp. 

   Rayhanova, Baian (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2002)
   The review of Barbara Michalak-Pikulska. Modern Poetry and Prose of Oman, 1970-2000, The Enigma Press, Kraków 2002, 440 pp.
  • A Bibliography of the Works of Professor Danuta Madeyska 

   Dziekan, Marek M. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The bibliography of the works of Professor Danuta Madeyska.
  • A Bibliography of the Works of Professor Krystyna Skarżyńska-Bocheńska 

   Dziekan, Marek M. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk i Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The bibliography of the works of Professor Krystyna Skarżyńska-Bocheńska.
  • Categories of Beggars according to Al-Bayhaqī’s Kitāb al-maḥāsin wa-al-masāwī 

   Prochwicz-Studnicka, Bożena (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   The work Kitāb al-maḥāsin wa-al-masāwī (The Book of Virtues and Vices) by Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Bayhaqī illustrates the existence of widely developed beggary in the 10th century. There is scarce information about the ...
  • Chrześcijanie w Katarze 

   Grodzki, Marcin (Ibidem, 2009)
   W marcu 2008 r. Katar dołączył do grona tych państw regionu Zatoki Perskiej, w których mogą oficjalnie działać instytucjonalne struktury Kościoła rzymskokatolickiego. Na mocy dekretu głowy państwa, emira szajcha Hamada Ibn ...
  • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...
  • Claude Gilliot i badania nad Koranem jako tekstem literackim 

   Grodzki, Marcin (Dom Wydawniczy Elipsa, 2021)
   Claude Gillot (b. 1940) is a known French scholar of Arabic & Islamic studies, representative of the modern French school of Qur’anic studies, focusing on the oldest Arabic-Muslim writings. His academic investigations ...
  • The concept of mark and its morpho-syntactic realization: the example of the subject of Arabic 

   Intissar, Boubker (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   The concept of mark, borrowed from phonology and formulated by N. S. Troubetzkoy and R. Jakobson in the nineteen-thirties, is significant in the definition of the syntactic functions of terms having a sequential syntagmatic ...
  • Creationism in the Arabic drama 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   Arabic drama as a collection of written texts belongs to the so-called “new” Arabic literature, which has been developing since the 19th century. Prior to this date, in the period of Arabic classical literature, only few ...
  • A Critical Study of Sūrat at-Tawba (Repentance) 

   Saffarini, Hussein (Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000)
   The Qur’ān is ample of verses that hint at or deal with some of the events which faced Muḥammad and the community (al-umma) at Medina; and it may be noticed that, of all its chapters, the one entitled as Sūrat at-tawba ...
  • Critique of Arabic mind–Muḥammad al-Ǧābirī. Rationalistic tendencies in modern Arabic philosophy 

   Kubarek, Magdalena (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2002)
   Muḥammad al-Ǧābirī, a contemporary Arabic philosopher, was born in Marocco in 1936. He has been teaching at the University of Muḥammad the 5th in Rabat since 1967. In 1988 he was granted a UNESCO award for developing Arabic ...
  • Czas hidżabu. Konteksty kultury arabskiej 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2018-11)
   Autorka opisuje wszechstronny wizerunek muzułmanki: z jednej strony kobiety, którą religia i obyczajowość spychają na margines życia, podporządkowując mężczyźnie, z drugiej zaś kobiety, która odważnie podejmuje walkę o ...
  • „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Ibidem, 2010)
   W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując ...
  • „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Islam reguluje i normuje każdą sferę życia, zatem również dla wszelkiej aktywności związanej z szeroko rozumianym sportem muzułmanie starali się, i nadal starają, znaleźć podstawy w religii. Szukają ich poprzez ...
  • Dark and bright sides of man’s life in Muḥammad al-Murr’s short stories 

   Teperska, Marta (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2003)
   Muḥammad al-Murr, a contemporary writer of the United Arab Emirates, was born in Dubayy, in 1954, where he grew up and completed the Secondary School. In the seventies he left for the United States where he studied at the ...
  • The Delectable War between Mutton and the Refreshments of the Market-Place. Rereading the Curious
Tale of the Mamluk Era 

   Lewicka, Paulina B. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   At some point in XV century, or in the decadent period of the Circassian Mamluk era, certain Aḥmad Ibn Yaḥyā Ibn Ḥasan al-Ḥaǧǧār, apparently a resident of Cairo, composed a curious narrative titled Kitāb al-ḥarb al-maʿšūq ...
  • The Desert Near the Threshold (Forms of Time and Space in Islamic Culture) 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   The Arabs, who have lived in deserts for centuries, obviously owe a lot of the good and the bad to it. From time immemorial-from the “deepest” ǧāhiliyya (the epoch of the pre-Islamic unawareness)-utterly set into the desert ...
  • The Dichotomy of Pirenne’s Theory on the Commercial Situation in the Mediterranean Regions during the Middle Ages 

   Nazmi, Ahmad (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   Pre-Islamic history directly revolved around two main political and economical powers, namely the Byzantine Empire covering Europe, Africa, West Asia, and the Persian Empire in Asia. Since the beginning of the seventh and ...
  • The Doctrine of muḫammisa according to Muslim Heresiography 

   Pachniak, Katarzyna (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article presents the doctrine of muẖammisa according to Muslim heresiography. The muḫammisa is one of ġulāt groups. This term is applied to groups accused of exaggeration (ġuluww) in religion and has covered a lot of ...
  • The Egyptian Dialect as an Expression of Linguistic Change in Arab Countries 

   Machut-Mendecka, Ewa (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   In this article I am going to present the ways in which the Egyptian dialect renders social norms which are illustrated by the examples of expressions regarding human-to- human interaction. This provides an outline of the ...