Now showing items 1-20 of 72

  • Abū al-Faḍl Aḥmad an-Naysābūrī al-Maydānī, Nazwy Dni Arabów (Asmā’ Ayyām al-‘Arab) 

   Dziekan, Marek M. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2002)
   Autor prezentuje tłumaczenie fragmentu Maǧma‘ dotyczącego nazw „dni Arabów”. Tekst obejmuje jedynie dni Arabów w okresie staroarabskim. Przekładu dokonano na podstawie: Al-Maydānī, Maǧma‘ al-amṯāl, Kair 1959, t. II, 430-444. ...
  • Al-Ǧāḥiẓ and ‘Abd al-Ǧabbār on the Necessity of Imamate. A Note on the Fate of Mu‘tazilite Political Ideas 

   Danecki, Janusz (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article is devoted to some aspects of the political theory of the eminent Arab thinker Al-Ǧāḥiẓ (d. 869), especially in the context of his influence on later generations of religious and political thinkers, in this ...
  • Al-Ǧuwaynī’s theory of the imamate in his treatise Ġiyāṯ al-umam 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   By the eleventh century the community founded in the seventh century by the Prophet Muḥammad had split into several religious groups. The umma as a single, unified community, had become a political fiction. The Abbasid ...
  • Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111) nazywany jest ḥuǧǧat al-islām (dowód, argument islamu) i powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich. Do dziś imponuje wszechstronnością. W swych dziełach ...
  • Alcohol and its Consumption in Medieval Cairo. The Story of a Habit 

   Lewicka, Paulina B. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2004)
   Contrary to what the Islamic prohibition of intoxicants might imply, the alcoholic beverages in medieval Cairo were not universally scorned. The attitude towards drinking depended on the time in history and the social ...
  • Arten der altarabischen Wahrsagerei 

   Dziekan, Marek M. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   Zwischen mantischen also wahrsagerischen Methoden unterscheidet man: natürliche und künstliche Wahrsagerei. Die erste beruht darauf, daß man die direkt, von Gott und übernatürlichen Kräfte stammenden Signale übernimmt und ...
  • Aš-Šarīf ar-Raḍī, Talḫīṣ al-bayān fī maǧāzāt al-Qur’ān. Sūrat “At-Takwīr” 

   Dziekan, Marek M. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2003)
   Aš-Šarīf ar-Raḍī (970-1017) to jedna z najwybitniejszych postaci życia kulturalnego i politycznego Bagdadu na przełomie X i XI wieku. Naj- bardziej znany jest chyba jako autor obszernego dywanu poetyckiego, za który zasłużył ...
  • Auf der Suche nach Vorhergesehenheit: Internationale Umfragen in der islamischen Welt 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   Die Terroranschläge vom 11. September lenkten die Weltaufmerksamkeit nicht nur auf globale Sicherheitspolitik, sondern auch auf den Islam. Es tauchten Fragen auf, die man vorher nie stellte, weil es weder Interesse noch ...
  • A Bibliography of the Works of Professor Danuta Madeyska 

   Dziekan, Marek M. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The bibliography of the works of Professor Danuta Madeyska.
  • A Bibliography of the Works of Professor Krystyna Skarżyńska-Bocheńska 

   Dziekan, Marek M. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk i Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The bibliography of the works of Professor Krystyna Skarżyńska-Bocheńska.
  • Chrześcijanie w Katarze 

   Grodzki, Marcin (Ibidem, 2009)
   W marcu 2008 r. Katar dołączył do grona tych państw regionu Zatoki Perskiej, w których mogą oficjalnie działać instytucjonalne struktury Kościoła rzymskokatolickiego. Na mocy dekretu głowy państwa, emira szajcha Hamada Ibn ...
  • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...
  • Creationism in the Arabic drama 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   Arabic drama as a collection of written texts belongs to the so-called “new” Arabic literature, which has been developing since the 19th century. Prior to this date, in the period of Arabic classical literature, only few ...
  • „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Ibidem, 2010)
   W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując ...
  • „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Islam reguluje i normuje każdą sferę życia, zatem również dla wszelkiej aktywności związanej z szeroko rozumianym sportem muzułmanie starali się, i nadal starają, znaleźć podstawy w religii. Szukają ich poprzez ...
  • The Delectable War between Mutton and the Refreshments of the Market-Place. Rereading the Curious
Tale of the Mamluk Era 

   Lewicka, Paulina B. (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   At some point in XV century, or in the decadent period of the Circassian Mamluk era, certain Aḥmad Ibn Yaḥyā Ibn Ḥasan al-Ḥaǧǧār, apparently a resident of Cairo, composed a curious narrative titled Kitāb al-ḥarb al-maʿšūq ...
  • The Desert Near the Threshold (Forms of Time and Space in Islamic Culture) 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   The Arabs, who have lived in deserts for centuries, obviously owe a lot of the good and the bad to it. From time immemorial-from the “deepest” ǧāhiliyya (the epoch of the pre-Islamic unawareness)-utterly set into the desert ...
  • The Dichotomy of Pirenne’s Theory on the Commercial Situation in the Mediterranean Regions during the Middle Ages 

   Nazmi, Ahmad (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   Pre-Islamic history directly revolved around two main political and economical powers, namely the Byzantine Empire covering Europe, Africa, West Asia, and the Persian Empire in Asia. Since the beginning of the seventh and ...
  • The Doctrine of muḫammisa according to Muslim Heresiography 

   Pachniak, Katarzyna (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article presents the doctrine of muẖammisa according to Muslim heresiography. The muḫammisa is one of ġulāt groups. This term is applied to groups accused of exaggeration (ġuluww) in religion and has covered a lot of ...
  • The Egyptian Dialect as an Expression of Linguistic Change in Arab Countries 

   Machut-Mendecka, Ewa (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   In this article I am going to present the ways in which the Egyptian dialect renders social norms which are illustrated by the examples of expressions regarding human-to- human interaction. This provides an outline of the ...