Now showing items 1-10 of 10

  • Auf der Suche nach Vorhergesehenheit: Internationale Umfragen in der islamischen Welt 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   Die Terroranschläge vom 11. September lenkten die Weltaufmerksamkeit nicht nur auf globale Sicherheitspolitik, sondern auch auf den Islam. Es tauchten Fragen auf, die man vorher nie stellte, weil es weder Interesse noch ...
  • Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Patrząc na Katar przez pryzmat zmian zachodzących w zakresie funkcjonowania kobiet w życiu społecznym, można powiedzieć, że jest to kraj wielu pozornych sprzeczności. Pod względem udziału kobiet w populacji studentów zajmuje ...
  • Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Katar należy do najzamożniejszych krajów świata, z PKB per capita w wysokości 63 tys. USD (2006)2. Od kilku lat państwo to cechuje się wysokim wzrostem gospodarczym, który w 2006 r. osiągnął 8,8%3. Wraz z Arabią Saudyjską, ...
  • Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Jurewicz, Joanna (Ibidem, 2010)
   Problematyka rozwojowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. W edukacji formalnej realizowana jest w szkołach według nowej podstawy programowej, a także poprzez edukację nieformalną przez organizacje pozarządowe. W ...
  • Muslims in Europe: different communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   There is an old Polish saying, “każda pliszka swój ogonek chwali”1 meaning that everyone emphasizes their good points. Being a representative of a country of approximately 40 thousand Muslims (for around 38 million citizens) ...
  • Muslims 
in Poland
 and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   This book aims to fill this gap by describing Muslim communities and their experiences in Central and Eastern Europe, both in countries with marginal Muslim populations, often not exceeding 1% (e.g. Hungary and Lithuania), ...
  • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Petit, 2007)
   Przedmiotem opracowania jest analiza społeczno-gospodarcza świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Tak zarysowany zakres tematyczny pozwala z jednej strony przedstawić świat arabski w ujęciu rzadkim ...
  • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Grącik-Zajączkowska, Małgorzata; Kobyłka, Aleksander; Markowska-Manista, Urszula; Rybaczyk, Agnieszka (Ibidem, 2009)
   Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć ...
  • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2010)
   Wasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie ...
  • Women on the Arab labour market. Option becoming reality 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2004)
   The key potential of Arab economies, currently rather turning into their curse, is the human capital. According to the Arab Human Development Report 2002 there are approximately 6 million entrants yearly to the Arab labour ...