Now showing items 1-11 of 11

  • Al-Ǧuwaynī’s theory of the imamate in his treatise Ġiyāṯ al-umam 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007)
   By the eleventh century the community founded in the seventh century by the Prophet Muḥammad had split into several religious groups. The umma as a single, unified community, had become a political fiction. The Abbasid ...
  • Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111) nazywany jest ḥuǧǧat al-islām (dowód, argument islamu) i powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich. Do dziś imponuje wszechstronnością. W swych dziełach ...
  • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...
  • „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Islam reguluje i normuje każdą sferę życia, zatem również dla wszelkiej aktywności związanej z szeroko rozumianym sportem muzułmanie starali się, i nadal starają, znaleźć podstawy w religii. Szukają ich poprzez ...
  • The Doctrine of muḫammisa according to Muslim Heresiography 

   Pachniak, Katarzyna (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article presents the doctrine of muẖammisa according to Muslim heresiography. The muḫammisa is one of ġulāt groups. This term is applied to groups accused of exaggeration (ġuluww) in religion and has covered a lot of ...
  • Siyāset-nāme of Niẓām al-Mulk and Naṣīḥāt al-mulūk of Al-Ġazālī: two examples of “mirror for princes” 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   The 8th century saw the emergence of a new literary genre: handbooks for princes and governors. By that time the Arab empire had expanded over a vast territory. A competent administration was necessary to govern the state. ...
  • Sīrat al-Ǧāḥiẓ. Volume in Honour of Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Danuta Madeyska 

   Dziekan, Marek M.; Pachniak, Katarzyna; Lewicka, Paulina B. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   Volume in Honour of Prof. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Prof. Danuta Madeyska, Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw.
  • Symbol Kataru – poeta i orator Katari Ibn al-Fudża’a 

   Pachniak, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Pustynne tereny, na których położony jest dzisiejszy Katar, nie mogą poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami, które zaznaczyły się w dziejach kultury arabsko-muzułmańskiej w okresie średniowiecznym, czyli w czasach jej ...
  • Teoria dżihadu od początków islamu do końca XVIII wieku 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2021)
  • Wczesna kosmologia ismā‘īlicka 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2001)
   Tłumaczenie tekstu Abū ‘Īsy al-Muršida (X w.); źródło: S.M. Stern, The Earliest Doctrines of Ismā‘īlism, E.J.Brill, Leiden 1983, s. 3-29.
  • الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل. التـجربة البولندية (Al-Ḥiwār al-iǧtimā‘ī wa-‘alaqāt al-‘amal. At-Taǧriba al-būlandiyya) 

   Pachniak, Katarzyna; Gardawski, Juliusz (قسم الدراسات العربية والاسلامية بجامعة وارسو ,(Qism ad-Dirāsāt al-Iqtiṣādiyya–al-Iǧtimā‘iyya, Al-Ǧāmi‘a at-Tiǧāriyya fī Wārsū) قسم علم الإجتماع الإقتصادي في كلية وارسو الإقتصادية (Qism ad-Dirāsāt al-‘Arabiyya wa-al-Islāmiyya, Ǧāmi‘at Wārsū), 2012)
   نضع بين يدي القارىء الكريم كتاباً، يطمح أنْ يستعرض التاريخ الـمُعقّد لعلاقات العمل البولندية، والحوار الإجتماعي فيها، عبر عقدين من الزّمن من التحولاّت البُنيويّة. يتألّف الكتاب من نصّيْن اثنين يتعاملان مع الموضوع من زاويتين ...