Now showing items 1-6 of 6

  • „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Ibidem, 2010)
   W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując ...
  • „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Islam reguluje i normuje każdą sferę życia, zatem również dla wszelkiej aktywności związanej z szeroko rozumianym sportem muzułmanie starali się, i nadal starają, znaleźć podstawy w religii. Szukają ich poprzez ...
  • Mowa ciała: od jawnej do ukrytej 

   Machut-Mendecka, Ewa (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Świat arabski jest żywiołowy, jego mieszkańcy nie żałują gestów, ruchów i mimiki, przy pomocy których zwracają się nieustannie do otoczenia i rozmówców, dając upust emocjom. To zachowanie wynika z postawy ...
  • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Petit, 2007)
   Przedmiotem opracowania jest analiza społeczno-gospodarcza świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Tak zarysowany zakres tematyczny pozwala z jednej strony przedstawić świat arabski w ujęciu rzadkim ...
  • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2010)
   Wasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie ...
  • Women on the Arab labour market. Option becoming reality 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2004)
   The key potential of Arab economies, currently rather turning into their curse, is the human capital. According to the Arab Human Development Report 2002 there are approximately 6 million entrants yearly to the Arab labour ...