Now showing items 1-2 of 2

  • Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
   Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111) nazywany jest ḥuǧǧat al-islām (dowód, argument islamu) i powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich. Do dziś imponuje wszechstronnością. W swych dziełach ...
  • Siyāset-nāme of Niẓām al-Mulk and Naṣīḥāt al-mulūk of Al-Ġazālī: two examples of “mirror for princes” 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 1997)
   The 8th century saw the emergence of a new literary genre: handbooks for princes and governors. By that time the Arab empire had expanded over a vast territory. A competent administration was necessary to govern the state. ...