Now showing items 1-1 of 1

    • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

      Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
      Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...