Now showing items 1-1 of 1

    • Kalila i Dimna. Edycje i rękopisy dzieła (Opowieść o sowach i krukach) 

      Ostafin, Barbara (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2003)
      Opowieść o sowach i krukach pochodzi ze słynnego zbioru bajek zwierzęcych Kalila i Dimna, reprezentujących typ literatury ‘zwierciadło dla władcy’ (Fürstenspiegel). O podstawie Kalili i Dimny - Pańczatantrze, sanskryckim ...