Now showing items 1-1 of 1

    • Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o słowie dom w literackim języku arabskim 

      Klimiuk, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010)
      Jako podstawa leksykograficzna artykułu posłużył arabski język literacki. Oprócz przestudiowania poszczególnych leksemów znaczących tyle co ‘dom’ w literackim języku arabskim, a mianowicie bayt, dar, manzil i maskan, podjęto ...