Now showing items 1-1 of 1

    • Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl 

      Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2000)
      Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111) nazywany jest ḥuǧǧat al-islām (dowód, argument islamu) i powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich. Do dziś imponuje wszechstronnością. W swych dziełach ...