Now showing items 1-20 of 25

  • Złota kula spadająca do błękitnych wód (mitologia Al-Dżaziry) 

   Machut-Mendecka, Ewa (Ibidem, 2009)
   Współcześnie antropolodzy chętnie widzą w mediach rodzaj nowoczesnej mitologii2, co oznacza, że światu potrzeba nowych wartości w starych, wypróbowanych formach. Fascynacja treścią przekazów i postaci medialnych, do granic ...
  • Symbol Kataru – poeta i orator Katari Ibn al-Fudża’a 

   Pachniak, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Pustynne tereny, na których położony jest dzisiejszy Katar, nie mogą poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami, które zaznaczyły się w dziejach kultury arabsko-muzułmańskiej w okresie średniowiecznym, czyli w czasach jej ...
  • Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Katar należy do najzamożniejszych krajów świata, z PKB per capita w wysokości 63 tys. USD (2006)2. Od kilku lat państwo to cechuje się wysokim wzrostem gospodarczym, który w 2006 r. osiągnął 8,8%3. Wraz z Arabią Saudyjską, ...
  • Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2009)
   Patrząc na Katar przez pryzmat zmian zachodzących w zakresie funkcjonowania kobiet w życiu społecznym, można powiedzieć, że jest to kraj wielu pozornych sprzeczności. Pod względem udziału kobiet w populacji studentów zajmuje ...
  • Chrześcijanie w Katarze 

   Grodzki, Marcin (Ibidem, 2009)
   W marcu 2008 r. Katar dołączył do grona tych państw regionu Zatoki Perskiej, w których mogą oficjalnie działać instytucjonalne struktury Kościoła rzymskokatolickiego. Na mocy dekretu głowy państwa, emira szajcha Hamada Ibn ...
  • Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o słowie dom w literackim języku arabskim 

   Klimiuk, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010)
   Jako podstawa leksykograficzna artykułu posłużył arabski język literacki. Oprócz przestudiowania poszczególnych leksemów znaczących tyle co ‘dom’ w literackim języku arabskim, a mianowicie bayt, dar, manzil i maskan, podjęto ...
  • „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Ibidem, 2010)
   W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując ...
  • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Ibidem, 2010)
   Wasta (w literackim języku arabskim wasata) oznacza wstawiennictwo bądź mediację. Pojęcie to obejmuje szeroką gamę działań społecznych. Znaczeniowo najbliższe jest zachodniemu pojęciu klientelizmu, gdyż zakłada istnienie ...
  • Muslims in Europe: different communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   There is an old Polish saying, “każda pliszka swój ogonek chwali”1 meaning that everyone emphasizes their good points. Being a representative of a country of approximately 40 thousand Muslims (for around 38 million citizens) ...
  • Literature of the Polish Tatars 

   Danecki, Janusz (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   The literature of Polish Tatars reflects their complicated history. A specific trait of the Polish­Lithuanian­Belarusian Tatar population is their use of Arabic script for the notation of their Slavic language as early as ...
  • The world of kebab. 
Arabs and gastronomy in Warsaw 

   Nowaczek-Walczak, Magdalena (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   This essay is a result of fieldwork carried out by me between April and August 2011 in various restaurants serving Arabic food in Warsaw. It is based on 30 in­depth interviews not only with the owners of venues, but also ...
  • The Grammatical Treatise Al-Mufaṣṣal fī ṣan‘at al-i‘rāb of Abū al-Qāsim az-Zamaḫšarī (Died 1144 A.D.) – a Masterpiece of Arab Grammar 

   Grodzki, Marcin (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   Abū al-Qāsim az-Zamaḫšarī’s (1075–1144) grammatical treatise Al-Mufaṣṣal fī ṣan‘at al-i‘rāb is one of the main and most acknowledged philological masterpieces of the classical Arabic. The aim of this article is to shed ...
  • Flavorings in Context: Spices and Herbs in Medieval Near East 

   Lewicka, Paulina B. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   Throughout history, the approach towards imported spices varied from culture to culture. In medieval and early post-medieval Europe, where spices became an exotic object of temporary desire, they were often used unskillfully ...
  • The Doctrine of muḫammisa according to Muslim Heresiography 

   Pachniak, Katarzyna (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article presents the doctrine of muẖammisa according to Muslim heresiography. The muḫammisa is one of ġulāt groups. This term is applied to groups accused of exaggeration (ġuluww) in religion and has covered a lot of ...
  • The Ways of Expression of Cultural Norms in the Egyptian Dialect 

   Machut-Mendecka, Ewa (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   In this paper I am going to present the ways in which the Egyptian dialect renders social norms, which will be illustrated by the examples of expressions regarding human- to-human interaction. This provides an outline of ...
  • Šawqī Ḍayf (1910–2005). Biography, Method, Bibliography 

   Dziekan, Marek M. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The Article contains a biography and full bibliography of an eminent Egyptian scholar in the field of literature and linguistics, Šawqī Ḍayf.
  • Al-Ǧāḥiẓ and ‘Abd al-Ǧabbār on the Necessity of Imamate. A Note on the Fate of Mu‘tazilite Political Ideas 

   Danecki, Janusz (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   The article is devoted to some aspects of the political theory of the eminent Arab thinker Al-Ǧāḥiẓ (d. 869), especially in the context of his influence on later generations of religious and political thinkers, in this ...
  • The Egyptian Dialect as an Expression of Linguistic Change in Arab Countries 

   Machut-Mendecka, Ewa (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   In this article I am going to present the ways in which the Egyptian dialect renders social norms which are illustrated by the examples of expressions regarding human-to- human interaction. This provides an outline of the ...
  • Funk­cjo­no­wa­nie pię­ciu płci i ich rola u Bugi­sów z Sula­wesi Połu­dnio­wego (Indo­ne­zja) 

   Klimiuk, Maciej (Elipsa, 2012)
   Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć indonezyjską różnorodność, która przejawia się na wielu płaszczyznach, również w pojmowaniu i rozumieniu płci przez tamtejsze kultury. Najważniejsza grupa etniczna Sulawesi znana ...
  • An Alternative Insight into the First Centuries of Islam
on the Iberian Peninsula – Problems of Historiographic Sources Concerning the Early Islamic History of Al-Andalus 

   Grodzki, Marcin (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2012)
   The stream of historical revisionism within the Orientalist scholarship has offered in recent years a number of intriguing theories attempting to undermine some of the conventional concepts of the Arab-Muslim early history ...