Recent Submissions

 • Teoria dżihadu od początków islamu do końca XVIII wieku 

  Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2021)
 • Mitologizacja, propaganda czy zapis dziejów? O zakładaniu miast arabsko-muzułmańskich 

  Pinker, Magdalena (Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2017)
  Książka stanowi próbę analizy i interpretacji zapisów kronikarskich dotyczących powstawania najwcześniejszych miast zakładanych przez muzułmańskich Arabów. Wielopłaszczyznowa kontekstualizacja relacji opisujących wydarzenia ...
 • Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Quṭba; Państwo a religia według sekularystów egipskich 

  Traba, Krzysztof; Śmigiel, Maciej Jan (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2020)
 • Procedura karna w Królestwie Arabii Saudyjskiej 

  Gudajczyk, Marcin (Uniwersytet Warszawski Wydział Orientalistyczny Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2020)
 • Czas hidżabu. Konteksty kultury arabskiej 

  Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2018-11)
  Autorka opisuje wszechstronny wizerunek muzułmanki: z jednej strony kobiety, którą religia i obyczajowość spychają na margines życia, podporządkowując mężczyźnie, z drugiej zaś kobiety, która odważnie podejmuje walkę o ...
 • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

  Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
  Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...
 • Azja i Afryka: religie - kultury - języki 

  Klimiuk, Maciej (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2013)
  Książka Azja i Afryka. Religie – kultury – języki jest publikacją zbiorową, o charakterze naukowym. Przedstawia dokonania najmłodszych badaczy, skupionych wokół Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ...
 • Sīrat al-Ǧāḥiẓ. Volume in Honour of Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Danuta Madeyska 

  Dziekan, Marek M.; Pachniak, Katarzyna; Lewicka, Paulina B. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
  Volume in Honour of Prof. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Prof. Danuta Madeyska, Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw.
 • Muslims 
in Poland
 and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam 

  Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
  This book aims to fill this gap by describing Muslim communities and their experiences in Central and Eastern Europe, both in countries with marginal Muslim populations, often not exceeding 1% (e.g. Hungary and Lithuania), ...
 • Medicine for Muslims? Islamic Theologians, Non-Muslim Physicians and the Medical Culture of the Mamluk Near East 

  Lewicka, Paulina B. (Annemarie Schimmel Kolleg, 2012)
  The present paper is an attempt to define the ways in which the process of radicalization of Islam influenced the medical culture of Egypt and Syria under the Mamluks. Both the transformation of medical culture and the ...
 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce 

  Górak-Sosnowska, Katarzyna; Jurewicz, Joanna (Ibidem, 2010)
  Problematyka rozwojowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. W edukacji formalnej realizowana jest w szkołach według nowej podstawy programowej, a także poprzez edukację nieformalną przez organizacje pozarządowe. W ...
 • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju 

  Górak-Sosnowska, Katarzyna (Petit, 2007)
  Przedmiotem opracowania jest analiza społeczno-gospodarcza świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Tak zarysowany zakres tematyczny pozwala z jednej strony przedstawić świat arabski w ujęciu rzadkim ...
 • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki 

  Górak-Sosnowska, Katarzyna; Grącik-Zajączkowska, Małgorzata; Kobyłka, Aleksander; Markowska-Manista, Urszula; Rybaczyk, Agnieszka (Ibidem, 2009)
  Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć ...
 • الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل. التـجربة البولندية (Al-Ḥiwār al-iǧtimā‘ī wa-‘alaqāt al-‘amal. At-Taǧriba al-būlandiyya) 

  Pachniak, Katarzyna; Gardawski, Juliusz (قسم الدراسات العربية والاسلامية بجامعة وارسو ,(Qism ad-Dirāsāt al-Iqtiṣādiyya–al-Iǧtimā‘iyya, Al-Ǧāmi‘a at-Tiǧāriyya fī Wārsū) قسم علم الإجتماع الإقتصادي في كلية وارسو الإقتصادية (Qism ad-Dirāsāt al-‘Arabiyya wa-al-Islāmiyya, Ǧāmi‘at Wārsū), 2012)
  نضع بين يدي القارىء الكريم كتاباً، يطمح أنْ يستعرض التاريخ الـمُعقّد لعلاقات العمل البولندية، والحوار الإجتماعي فيها، عبر عقدين من الزّمن من التحولاّت البُنيويّة. يتألّف الكتاب من نصّيْن اثنين يتعاملان مع الموضوع من زاويتين ...