Now showing items 1-14 of 14

  • Azja i Afryka: religie - kultury - języki 

   Klimiuk, Maciej (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2013)
   Książka Azja i Afryka. Religie – kultury – języki jest publikacją zbiorową, o charakterze naukowym. Przedstawia dokonania najmłodszych badaczy, skupionych wokół Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ...
  • Ciało w kulturze muzułmańskiej 

   Pachniak, Katarzyna; Nowaczek-Walczak, Magdalena (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016)
   Praca została podzielona na cztery umowne części, omawiające różne aspekty cielesności, chociaż większość artykułów trudno zamknąć w ramkach określonych kategorii. W pierwszej, zatytułowanej „Ciało w procesie ...
  • Czas hidżabu. Konteksty kultury arabskiej 

   Machut-Mendecka, Ewa (Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2018-11)
   Autorka opisuje wszechstronny wizerunek muzułmanki: z jednej strony kobiety, którą religia i obyczajowość spychają na margines życia, podporządkowując mężczyźnie, z drugiej zaś kobiety, która odważnie podejmuje walkę o ...
  • Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Jurewicz, Joanna (Ibidem, 2010)
   Problematyka rozwojowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. W edukacji formalnej realizowana jest w szkołach według nowej podstawy programowej, a także poprzez edukację nieformalną przez organizacje pozarządowe. W ...
  • Medicine for Muslims? Islamic Theologians, Non-Muslim Physicians and the Medical Culture of the Mamluk Near East 

   Lewicka, Paulina B. (Annemarie Schimmel Kolleg, 2012)
   The present paper is an attempt to define the ways in which the process of radicalization of Islam influenced the medical culture of Egypt and Syria under the Mamluks. Both the transformation of medical culture and the ...
  • Mitologizacja, propaganda czy zapis dziejów? O zakładaniu miast arabsko-muzułmańskich 

   Pinker, Magdalena (Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2017)
   Książka stanowi próbę analizy i interpretacji zapisów kronikarskich dotyczących powstawania najwcześniejszych miast zakładanych przez muzułmańskich Arabów. Wielopłaszczyznowa kontekstualizacja relacji opisujących wydarzenia ...
  • Muslims 
in Poland
 and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   This book aims to fill this gap by describing Muslim communities and their experiences in Central and Eastern Europe, both in countries with marginal Muslim populations, often not exceeding 1% (e.g. Hungary and Lithuania), ...
  • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Petit, 2007)
   Przedmiotem opracowania jest analiza społeczno-gospodarcza świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Tak zarysowany zakres tematyczny pozwala z jednej strony przedstawić świat arabski w ujęciu rzadkim ...
  • Procedura karna w Królestwie Arabii Saudyjskiej 

   Gudajczyk, Marcin (Uniwersytet Warszawski Wydział Orientalistyczny Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2020)
  • Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Quṭba; Państwo a religia według sekularystów egipskich 

   Traba, Krzysztof; Śmigiel, Maciej Jan (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2020)
  • Sīrat al-Ǧāḥiẓ. Volume in Honour of Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Danuta Madeyska 

   Dziekan, Marek M.; Pachniak, Katarzyna; Lewicka, Paulina B. (Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk; Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
   Volume in Honour of Prof. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Prof. Danuta Madeyska, Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw.
  • Teoria dżihadu od początków islamu do końca XVIII wieku 

   Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2021)
  • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Grącik-Zajączkowska, Małgorzata; Kobyłka, Aleksander; Markowska-Manista, Urszula; Rybaczyk, Agnieszka (Ibidem, 2009)
   Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć ...
  • الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل. التـجربة البولندية (Al-Ḥiwār al-iǧtimā‘ī wa-‘alaqāt al-‘amal. At-Taǧriba al-būlandiyya) 

   Pachniak, Katarzyna; Gardawski, Juliusz (قسم الدراسات العربية والاسلامية بجامعة وارسو ,(Qism ad-Dirāsāt al-Iqtiṣādiyya–al-Iǧtimā‘iyya, Al-Ǧāmi‘a at-Tiǧāriyya fī Wārsū) قسم علم الإجتماع الإقتصادي في كلية وارسو الإقتصادية (Qism ad-Dirāsāt al-‘Arabiyya wa-al-Islāmiyya, Ǧāmi‘at Wārsū), 2012)
   نضع بين يدي القارىء الكريم كتاباً، يطمح أنْ يستعرض التاريخ الـمُعقّد لعلاقات العمل البولندية، والحوار الإجتماعي فيها، عبر عقدين من الزّمن من التحولاّت البُنيويّة. يتألّف الكتاب من نصّيْن اثنين يتعاملان مع الموضوع من زاويتين ...