Now showing items 1-4 of 4

  • Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Jurewicz, Joanna (Ibidem, 2010)
   Problematyka rozwojowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. W edukacji formalnej realizowana jest w szkołach według nowej podstawy programowej, a także poprzez edukację nieformalną przez organizacje pozarządowe. W ...
  • Muslims 
in Poland
 and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2011)
   This book aims to fill this gap by describing Muslim communities and their experiences in Central and Eastern Europe, both in countries with marginal Muslim populations, often not exceeding 1% (e.g. Hungary and Lithuania), ...
  • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (Petit, 2007)
   Przedmiotem opracowania jest analiza społeczno-gospodarcza świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Tak zarysowany zakres tematyczny pozwala z jednej strony przedstawić świat arabski w ujęciu rzadkim ...
  • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna; Grącik-Zajączkowska, Małgorzata; Kobyłka, Aleksander; Markowska-Manista, Urszula; Rybaczyk, Agnieszka (Ibidem, 2009)
   Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć ...