Now showing items 1-1 of 1

    • Wczesna kosmologia ismā‘īlicka 

      Pachniak, Katarzyna (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski, 2001)
      Tłumaczenie tekstu Abū ‘Īsy al-Muršida (X w.); źródło: S.M. Stern, The Earliest Doctrines of Ismā‘īlism, E.J.Brill, Leiden 1983, s. 3-29.