Show simple item record

dc.contributor.authorAtroszko, Bartosz
dc.date.accessioned2018-01-15T15:52:04Z
dc.date.available2018-01-15T15:52:04Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.citationAtroszko, B. Porównanie opinii na temat szkolnictwa studentów kierunków pedagogicznych i studentów innych kierunków. [w:] Proceedings of the International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2017; Magnanimitas: Hradec Králové, Czechy, 2017; s. 870-881. ISBN 978-80-87952-22-1.pl
dc.identifier.isbn978-80-87952-22-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/14075
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii na temat szkolnictwa przeprowadzonego na próbie 212 studentów różnych kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego. Badanie zostało przeprowadzone w maju i w czerwcu 2017 r. Respondenci wypełnili papierowy kwestionariusz w którym zaznaczyli, na ile zgadzają się lub nie zgadzają z każdym spośród 14 stwierdzeń dotyczących różnych aspektów polskiego szkolnictwa. Badanie te stanowi kontynuację badania przeprowadzonego w grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. na próbie studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Gdańskiego. W artykule wyniki obu grup studentów są porównywane. Wyniki badania wskazują na to, że studenci, niezależnie od kierunku studiów, mają w większości negatywne opinie o polskim szkolnictwie i dostrzegają potrzebę zmiany w dziedzinie szkolnictwa.pl
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present the results of a survey on students’ opinions about the Polish education system. The study was conducted in May and June 2017. The questionnaire was filled by 212 students of various fields of study at University of Gdańsk. This study is a continuation of the study conducted in December 2016 and in January 2017, which was also carried out by students of the University of Gdańsk, but it concerned only students from three fields of study: pedagogy, pedagogy of early education and special education. In the article, the results of both groups of students are compared. Students, regardless of the field of study, mostly have negative opinions about Polish education and recognize the need for change in this field.en
dc.description.sponsorshipPublikacja została częściowo sfinansowana ze środków grantu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na projekty młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na 2017 r. Nr grantu: 538-7300-B634-17.
dc.language.isopl
dc.publisherMagnanimitaspl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectopinie na temat szkolnictwapl
dc.subjectopinie na temat edukacjipl
dc.subjectstudenci pedagogikipl
dc.subjectopinions about educationen
dc.subjectstudent’s opinionsen
dc.subjectpedagogy studentsen
dc.titlePorównanie opinii na temat szkolnictwa studentów kierunków pedagogicznych i studentów innych kierunkówpl
dc.typeconferenceObjectpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznychpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska