Show simple item record

dc.contributor.authorWieczorek, Emilia
dc.date.accessioned2018-02-07T12:37:38Z
dc.date.available2018-02-07T12:37:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-83-948732-0-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/14513
dc.description.abstractWspółcześnie coraz częściej występują przypadki dochodzenia roszczeń przez pacjenta za błąd w sztuce medycznej na drodze postępowania cywilnego. Dotychczas przeważająca w tej mierze odpowiedzialność karna nie dawała bowiem należytej satysfakcji pacjentowi. Chodzi bowiem o uzyskanie przez niego rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu w postaci odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Przez wiele lat panowało przekonanie, że lekarz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, jako że jest nieomylny i pewnych błędów uniknąć się nie da. W orzecznictwie obserwuje się tendencję do traktowania takich błędów w kategoriach teorii obiektywnej, niezależnej od konkretnej osoby czy okoliczności. Odpowiedzialność deliktowa lekarzy wspomagana jest odpowiedzialnością kontraktową zakładu leczniczego, niezależnie od tego, czy chodzi o zakład publiczny czy niepubliczny. W orzecznictwie przyjmuje się, że zakład ponosi odpowiedzialność nie tylkoza tzw. winę organizacyjną, lecz także za czyny lekarzy i personelu medycznego. Warto dodać, iż w odniesieniu do publicznych zakładów opieki zdrowotnej lekarz oraz personel medyczny posiada status funkcjonariusza państwowego, a za ich działania odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W przypadku pielęgniarki oraz położnej, mimo iż ustawodawca przesądził o samodzielnym charakterze wykonywanego przez nie zawodu, w większości przypadków będzie to odpowiedzialność pracownicza, a w konsekwencji odpowiedzialność cywilnoprawna za wyrządzoną pacjentowi szkodę z jej wyłącznej winy spadnie na pracodawcę z prawem regresu. Pacjent nie będzie zatem narażony na ograniczenia wynikające z prawa pracy, chyba że byłaby to szkoda wyrządzona umyślnie. Podobnie kształtuje się odpowiedzialność innego personelu medycznego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańskupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectodpowiedzialność cywilnoprawnapl
dc.subjectobowiązki lekarzapl
dc.subjectbłąd w sztuce lekarskiejpl
dc.subjectszkodapl
dc.subjectwina lekarzapl
dc.subjectwynagrodzenie szkodypl
dc.subjectzakład opieki zdrowotnejpl
dc.subjectpersonel medycznypl
dc.titleOdpowiedzialność cywilnoprawna względem pacjenta za błąd w sztuce medycznejpl
dc.typebookPartpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska