Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2013-04-19T06:30:21Z
dc.date.available2013-04-19T06:30:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationA. Kozłowska, O aktywności społeczno-zawodowej kobiet w czasopiśmie "Twój Styl", Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, Nr 3(11)pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1462
dc.description.abstractZarys problematyki aktywności zawodowej kobiet w Polsce oraz identyfikowanej w dyskursie publicznym dyskryminacji na tym tle stało się głównym przedmiotem zainteresowania projektu badawczego, którego głównym celem stało się badanie medialnego wizerunku współczesnej kobiety. Zgodnie z wytycznymi konferencji w Pekinie niezwykle istotnym obszarem tworzenia (powielania) nierównej sytuacji kobiet w życiu społecznym jest to, w jaki sposób są one przedstawione w mediach masowych. W związku z tym monitoring treści medialnych należy traktować jako jedno z podstawowych działań umożliwiających ewaluację zachodzących zmian w procesie zwalczania negatywnych stereotypów płciowych, a promowanie dobrych praktyk w mediach masowych należy uznać za jeden ze sposobów walki z niesprawiedliwym traktowaniem płci.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowapl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprasapl
dc.subjectkobietypl
dc.subjectwizerunek kobietypl
dc.titleO aktywności społeczno-zawodowej kobiet w czasopiśmie "Twój Styl"pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowapl
dc.description.epersonAnna Kozłowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska