Show simple item record

dc.contributor.editorHańderek, Joanna
dc.contributor.editorKućma, Natalia
dc.date.accessioned2018-04-06T10:09:26Z
dc.date.available2018-04-06T10:09:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWykluczenia (Perspektywy Ponowoczesności, tom 3), red. Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017pl
dc.identifier.isbn978-83-942923-5-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15066
dc.description.abstractProblematyka związana z wykluczeniem i wykluczeniami jest jedną ze sztandarowych kwestii podejmowanych w dzisiejszych dyskusjach politycznych, filozoficznych i naukowych […]. Szczególną rangę zyskała ona w myśli postmodernistycznej i postpostmodernistycznej. Niezależnie od tego, zagadnienia wykluczenia, obcości, inności, nienormalności, nieprzystosowania itp. pojawiały się w obszarze humanistyki, nauk społecznych i filozofii we wszystkich liczących się paradygmatach przełomu XX i XXI wieku. Dobrze się więc stało, że na gruncie polskim rozpoczęto systematyczną refleksję nad tym dyskursem i dyskursami […]. Teksty z tomu Wykluczenia z ogromnym rozmachem pokazują wszelkie przejawy wykluczenia ludzi we współczesnym świecie. Tak szerokie zakreślenie pola obserwacji, jakie występuje w tym zbiorze, stanowi […] ważny jego atut. Poszczególni autorzy konceptualizują pola badawcze, które następnie mogą stać się przedmiotem pogłębionych studiów nad problematyką wykluczenia.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badawczy Facta Fictapl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectwykluczeniepl
dc.subjectkultura wykluczeniapl
dc.subjectErnesto Laclaupl
dc.subjectfilozofia wykluczeniapl
dc.subjectwyobcowaniepl
dc.subjectsamowykluczeniepl
dc.subjectinkluzjapl
dc.subjectpiętnopl
dc.subjectmust-havepl
dc.subjectnormatywizmpl
dc.subjectliberalizacja kulturypl
dc.subjectcynageria artystycznapl
dc.subjectakademizmpl
dc.subjectwykluczenie artystówpl
dc.subjectradykalna demokracjapl
dc.subjectkonfliktpl
dc.subjectpolitykapl
dc.subjectfilmpl
dc.subjectChantal Mouffepl
dc.subjectShirin Neshatpl
dc.subjectfotografiapl
dc.subjectwideo instalacjepl
dc.subjectislampl
dc.subjectmuzułmankipl
dc.subjectMichel Foucaultpl
dc.subjectBernhard Waldenfelspl
dc.subjectobcośćpl
dc.subjectinnośćpl
dc.subjectbiografia naukowapl
dc.subjectmetoda biograficznapl
dc.subjectmetoda biograficznapl
dc.subjectfenomenologia obcegopl
dc.subjecttopografia obcegopl
dc.subjectksenologiapl
dc.subjectksenotopografiapl
dc.subjectświatotwórstwopl
dc.subjectświatotwórstwopl
dc.subjectEmmanuel Levinaspl
dc.subjectnarracja zombiecentrycznapl
dc.subjectzombiepl
dc.subjectmonstrualnośćpl
dc.subjectpotwornośćpl
dc.subjectpotwórpl
dc.subjectmonstrumpl
dc.subjectmonstrumpl
dc.subjectwstrętpl
dc.subjectMartha Nussbaumpl
dc.subjectafazjapl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectautoidentyfikacjapl
dc.subjectplastyczność podmiotupl
dc.subjecthipostazapl
dc.subjectfantastyka naukowapl
dc.subjectscience fictionen
dc.subjectSFpl
dc.subjectetykapl
dc.subjectwstydpl
dc.subjectbiopolitykapl
dc.subjectAleksandra Gumowskapl
dc.subjectTrobriandypl
dc.subjectreportaż podróżniczypl
dc.subjectAlbert Camuspl
dc.subjectkolonializmpl
dc.subjectpostkolonializmpl
dc.subjectchorobapl
dc.subjectmetafilozofiapl
dc.subjectfilozofia kulturypl
dc.subjectfilozofia edukacjipl
dc.subjectsubkulturypl
dc.subjectpostmodernizmpl
dc.subjectautokreacjapl
dc.subjectkultura alternatywnapl
dc.subjectdemodernizacjapl
dc.subjectPierre Bourdieupl
dc.subjectpodziały społecznepl
dc.subjectslow foodpl
dc.subjectkooperatywa spożywczapl
dc.subjectekologiapl
dc.titleWykluczeniapl
dc.title.alternativeExclusionsen
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska