Show simple item record

dc.contributor.authorLesińska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-04-25T08:20:47Z
dc.date.available2018-04-25T08:20:47Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15187
dc.description.abstractCelem tekstu jest analiza partycypacji wyborczej Polaków mieszkających w Irlandii w polskich wyborach (parlamentarnych i prezydenckich) oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedstawione zostały ogólne informacje na temat praw wyborczych obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju, trendy partycypacji wyborczej Polaków głosujących w obwodach wyborczych utworzonych za granicą w latach 1990-2015. Analiza szczegółowa objęła Polaków w Irlandii, w tym liczbę zarejestrowanych wyborców, oddanych głosów oraz rozkładu poparcia dla poszczególnych kandydatów i partii politycznych na tle ogólnych wyników wyborów w Polsce i w innych krajach.pl
dc.description.abstractThe aim of the text is to analyze electoral participation of Poles living in Ireland in elections in Poland (parliamentary and presidential) and in the elections to the European Parliament. General information on the electoral rights of Polish citizens living outside the country was presented, as well as the trends of external voting of Poles in years 1990-2015. The detailed analysis focused on Poles in Ireland, including the number of registered voters, cast votes and the results of support for individual candidates and political parties in the context of general election results in Poland and electoral participation of Polish citizens residing in other countries.en
dc.description.sponsorshipTekst powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/18/M/HS5/00385
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectPolacy w Irlandiipl
dc.subjectmigracja poakcesyjnapl
dc.subjectpartycypacja wyborczapl
dc.subjectgłosowanie za granicąpl
dc.subjectPoles in Irelanden
dc.subjectpost accession migrationen
dc.subjectelectoral participationen
dc.subjectexternal votingen
dc.titleAnaliza udziału Polaków w Irlandii w wyborach polskich w latach 1990-2015pl
dc.title.alternativeAnalysis of electoral participation of Poles in Ireland in the Polish elections in years 1990-2015en
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.