Show simple item record

dc.contributor.authorKloc-Nowak, Weronika
dc.date.accessioned2018-04-25T08:24:47Z
dc.date.available2018-04-25T08:24:47Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15188
dc.description.abstractOpracowanie nakreśla dynamikę migracji Polaków do Irlandii w powiązaniu z sytuacją irlandzkiej gospodarki i zmieniającymi się potrzebami tamtejszego rynku pracy. Przedstawia też charakterystyki osób migrujących w świetle irlandzkich, polskich i europejskich danych statystycznych. Główną część raportu stanowi analiza sytuacji populacji polskiej na wyspie w świetle danych ostatniego irlandzkiego spisu powszechnego z 2016 roku, z uwzględnieniem głównych kierunków zmian w stosunku do poprzednich spisów. Polscy imigranci, którzy przed 2004 rokiem byli rzadkością w Irlandii, stali się najliczniejszą grupą cudzoziemców, rozsianą po całym kraju, ustabilizowaną liczebnie i powoli starzejącą się. Na tle innych imigrantów w Irlandii, wśród Polaków zwraca uwagę duży udział odsetek z wyższym wykształceniem, a jednocześnie – rosnący udział kontynuujących naukę. Raport wskazuje na oznaki zakorzenienia Polaków w Irlandii m.in. udział gospodarstw domowych z dziećmi, wzrost liczby osób z podwójnym obywatelstwem czy zakup nieruchomości. Osobno omówione zostały typy migrantów wyróżnione wśród Polaków w Irlandii i ich długoterminowe strategie migracyjne.pl
dc.description.abstractThe paper describes the dynamics of Polish migration to Ireland, taking into account the situation of the Irish economy and changing demand for workers on the Irish labour market. It also presents the characteristics of Polish migrants in the light of Irish, Polish and European statistics. The main focus of the analysis is the situation of Polish nationals on the island according to the 2016 Irish census, also taking into consideration main trends of change in comparison with the previous censuses. Polish immigrants, who used to be rare in Ireland before 2004, have since become the largest group of non-Irish nationals, spread all over the country, stable in size and slowly ageing. In comparison with other immigrant groups in Ireland, Poles stand out with their large percentage of persons with tertiary education and at the same time – a growing share of those continuing education. The report points to such signs of Poles’ developing ties with Ireland as the share of households with children, growing number of Polish-Irish citizens and home ownership. The types distinguished among Polish migrants and their long-term migratory strategies are discussed separately.en
dc.description.sponsorshipTekst powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/18/M/HS5/00385
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectIrlandiapl
dc.subjectpolscy migrancipl
dc.subjectmigracja poakcesyjnapl
dc.subjectdane spisowepl
dc.subjectIrelandpl
dc.subjectPolish migrantsen
dc.subjectpost-accession migrationen
dc.subjectcensus dataen
dc.titleZapuszczanie korzeni na Zielonej Wyspie? Polacy w Irlandii w drugiej dekadzie po akcesji do UEpl
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjamipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.