Show simple item record

dc.contributor.authorSalamońska, Justyna
dc.date.accessioned2018-04-25T08:26:36Z
dc.date.available2018-04-25T08:26:36Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15190
dc.description.abstract: This working paper introduces the multiple-migration concept as a tool enabling the study of the multiple temporalities and spatialities of migration. Against a sedentarised understanding of migration, multiple migrants are people who engage in international movements repeatedly and direct this movement at different destination countries. The sequences of these international movements may differ. Multiple migration may involve onward migration from one destination country to another. It can also involve a phase of return to the origin country before going abroad again. Moreover, multiple migration encompasses different geographies (intra- and intercontinental) and temporalities (from temporary to longer-term). In this working paper I position multiple migration within the existing non-permanent migration literature (including incomplete, liquid and step-wise migration and intra-company transfers). The overview of existing studies describing multiple migration (both quantitative and qualitative) provides information about the numbers involved and the social morphology of multiple migrants, and will be used to identify issues to be explored in future studies of multiple migrants.en
dc.description.abstractNiniejszy working paper wprowadza pojęcie migracji wielokrotnej jako narzędzia do badania czasowego i przestrzennego charakteru migracji. Migracja jest zazwyczaj postrzegana jako zjawisko o charakterze statycznym, ale istnieją także migranci wielokrotni, obierający za cel migracji różne kraje i przemieszczający się w różnych wariantach. Migracje wielokrotne mogą obejmować migracje z jednego kraju docelowego bezpośrednio do drugiego. Migracje wielokrotne mogą również obejmować etap powrotu do kraju pochodzenia przed ponownym wyjazdem za granicę. Co więcej, migracje wielokrotne mogą obejmować różne obszary geograficzne (wewnątrz- i międzykontynentalne) oraz mieć różne ramy czasowe (migracje tymczasowe lub długoterminowe). Praca ta analizuje zjawisko migracji wielokrotnych w kontekście istniejącej literatury dotyczącej migracji tymczasowych (migracji niepełnych, migracji płynnych, migracji step-wise, transferów wewnątrz korporacji) oraz zawiera przegląd istniejących badań analizujących migracje wielokrotne (zarówno ilościowych jak i jakościowych), dostarcza też informacji o ich rozmiarze i strukturyzacji społecznej. Przegląd ten może także pomóc w zidentyfikowaniu problemów badawczych, które warto podjąć w przyszłych badaniach.en
dc.description.sponsorshipThis working paper is part of a research project ‘In search of a theory of multiple migration. A quantitative and qualitative study of Polish migrants after 1989’ (ID: 015/18/E/HS4/00497), funded by the National Science Centre (Sonata BIS).
dc.language.isoen
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamien
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectmultiple migrationen
dc.subjectmobilitiesen
dc.subjecttemporary migrationen
dc.subjectincomplete migrationen
dc.subjectliquid migrationen
dc.subjectmigracje wielokrotneen
dc.subjectmobilnośćen
dc.subjectmigracje tymczasoween
dc.subjectmigracje niepełneen
dc.subjectmigracje płynneen
dc.titleMultiple migration – researching the multiple temporalities and spatialities of migrationen
dc.title.alternativeMigracje wielokrotne – badanie czasowego i przestrzennego charakteru migracjipl
dc.typeworkingPaperen
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.